Thể Lệ

Thể Lệ Tham Dự

• Để tham gia event, các vị Đại Hiệp hãy click vào "Đăng nhập"  

• Sau khi đăng nhập, nhấn "Check-in" để nhận một lượt quay, có thể nhận thêm lượt quay bằng cách nạp Sohacoin vào game Đại Bang Chủ với tỉ lệ 10SHC/lượt

• Các Mốc sẽ tương ứng với Điểm của các Đại Hiệp. Điểm càng nhiều, Mốc càng cao

• Mốc điểm đạt đến mốc nào, các vị Đại Hiệp sẽ được nhận quà tướng ứng với mốc đó.

• Sau khi đã đạt điểm mong muốn, hãy chọn "Đổi Giftocde" để nhận những mốc quà tương ứng.

Phần thưởng:

Mốc 1 - 

Mốc 2 - 

Mốc 3 - 

Mốc 4 - 

Mốc 5 - 

Mốc 6 - 

Tin liên quan

Game